ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Василь Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Білоцерківська ТЕЦ"-директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2014, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій виплачувалась згідно колективного договору підприємства, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 31 років Попередні посади: директор Посадова особа займає посаду голови правління ПАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скогутовська Олена Георгіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ведучий економіст ВАТ"Міськбуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члена ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17 років Попередні посади: останні 5-ть років начальник ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Плетяна Надія Дмитрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1954
5) освіта** неповна вища
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Київська ТЕЦ-5 - слюсар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члену ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 Попередні посади: останні 5-ть років заступник начальника ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макаркіна Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Білоцерківська ТЕЦ"-головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.11.2000, безсроковий
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі виплачувалась згідно колективного договору підприємства, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 30 роки Попередні посади: головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Валерій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник ВМТП ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голові наглядової ради емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17 років Попередні посади: начальник ВМТП ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самелюк Тетяна Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Київоблгаз" -юристконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як члену наглядової ради емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не відбулися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 5 років Попередні посади: юристконсульт 2 категорії ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Почапський Олексій Пантелейович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 54
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** БМУ Білоцерківської ТЕЦ- головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі , винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голові наглядової ради емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 28 роки Попередні посади: головний інженер, останні 5-ть років працює начальником відділу РБС ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравець Ігор Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Підприємство "Е" А-Електромеханікс - агроном-насіннєвод
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.04.2016, 5 років
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі , винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голови ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 років Попередні посади: агроном-насіннєвод, останні 5-ть років працює начальником АТД ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКривенко Василь Васильовичд/н000000
Головний бухгалтерМакаркіна Олена Миколаївнад/н000000
Член Ревізійної комісіїСкогутовська Олена Георгіївнад/н000000
Член Ревізійної комісіїПлетяна Надія Дмитрівнад/н000000
Голова Наглядової радиМарчук Валерій Миколайовичд/н000000
Член Наглядової радиСамелюк Тетяна Анатоліївнад/н000000
Член Наглядової радиПочапський Олексій Пантелейовичд/н000000
Голова Ревізійної комісіїКравець Ігор Борисовичд/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0