ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

N з/п Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента Вид дії: викуп / продаж Кількість акцій, що викуплено / продано (шт.) Номінальна вартість (грн) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено / продано Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено / продано Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено / продано Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
101.01.1900викуп0001.01.1900д/нд/н0
Опис: Викуп власних акцій протягом звітного періоду не проводився.

___________

* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.