ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.01.201132/10/1/11Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській областіUA4000112577Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні5.751334370076726275100
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня Мета додаткової емісії: не проводилась Спосіб розміщення: не проводилось

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1900д/нд/н00Не визначено00д/н001.01.1900
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня Мета додаткової емісії: не проводилась Спосіб розміщення: не проводився Дострокове погашення: не проводилось

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.1900д/нд/н00Не визначено001.01.1900
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня Мета додаткової емісії: не проводилась Спосіб розміщення: не проводилось Дострокове погашення: не проводилось

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.1900д/нд/н00Не визначено0д/н01.01.1900
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня Мета додаткової емісії: не проводилась Спосіб розміщення: не відбувалось Дострокове погашення: не відбувалось

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
01.01.1900Акція проста бездокументарна іменна00д/н
Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня Мета додаткової емісії: відсутня Спосіб розміщення: відсутня Дострокове погашення: відсутня

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Вид похідних цінних паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (штук) Обсяг випуску (грн) Характерристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01.01.1900д/нАкція простаАкція проста бездокументарна іменнад/нд/нд/нд/н00д/н