ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Особлива інформація на 26.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиПочапський Олексій ПантелійовичСК, 861875, 14.07.1998, БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Почапський Олексій Пантелійович (паспорт: серія СК номер 861875 виданий 14.07.1998 р. БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області), який займав посаду Голови Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиПочапський Олексій ПантелійовичСК, 861875, 14.07.1998, БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Почапський Олексій Пантелійович (паспорт: серія СК номер 861875 виданий 14.07.1998 р. БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник ВРБС ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСамелюк Тетяна АнатоліївнаСТ, 001281, 23.01.2008, БЦ РВ ГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень. Посадова особа Самелюк Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СТ номер 001281 виданий 23.01.2008 р. БЦ РВ ГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиСамелюк Тетяна АнатоліївнаСТ, 001281, 23.01.2008, БЦ РВ ГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р.. Самелюк Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СТ номер 001281 виданий 23.01.2008 р. БЦ РВ ГУ МВС в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,0 акцій.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиРижкова Олена ВікторівнаСК, 001759, 27.06.1995, БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі заківчення строку повноважень. Посадова особа Рижкова Олена Вікторівна (паспорт: серія СК номер 001759 виданий 27.06.1995 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиМарчук Валерій МиколайовичСМ, 233744, 06.06.2000, БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Обрання посадової особи виконано на підставірішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 25.04.2017 р. Марчук Валерій Миколайович (паспорт: серія СМ номер 233744 виданий 06.06.2000 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:0 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.