ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Особлива інформація на 24.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГенеральний директорЯринко Валерій МиколайовичСК, 247727, 21.06.1996, МВ №2 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу- Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014року та утворенням одноосібного виконавчого органу- директора Товариства.
д/нПрипинено повноваженняДиректорКривенко Василь ВасильовичСК, 903592, 20.11.1998, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України Київської області0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу - Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014р.та утворенням одноосібного виконавчого органу - директора Товариства.
д/нПризначеноДиректорКривенко Василь ВасильовичСК, 903592, 20.11.1998, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів емітента, який прийняв рішення про ліквідацію колегіального виконавчого органу- Дирекції та утворення одноосібного виконавчого органу - директора Товариства 23.04.2014 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальними зборами акціонерів. Посадова особа Кривенко Василь Васильович (Паспорт: серія СК номер 903592 виданий 20.11.1998 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Голова правління ПАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій.
д/нПрипинено повноваженняПерший заступник генерального директораШалабай Леонід петровичСК, 149402, 07.05.1996, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу - Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Дирекції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014 року та утворенням одноосібного виконавчого органу - директора Товариства.
д/нПрипинено повноваженняДиректор виконавчийЗапасний Євгеній ВалерійовичІН, 008561, 11.09.2013, 32010
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена виконавчого органу - Дирекції, в зв"язку з ліквідацією колегіального виконавчого органу - Диренції, згідно принятого рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2014 року та утворенням одноосібного виконавчого органу - директора Товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.