ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2018

Особлива інформація на 25.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2018Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїКравець Ігор БорисовичСК, 350100, 23.10.1996, БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р. Посадова особа Кравець Ігор Борисович (паспорт: серія СК номер 350100 виданий 23.10.1996 р. БЦ МВ №1 МУГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
24.04.2018ОбраноЧлен Ревізійної комісіїКравець Ігор БорисовичСК, 350100, 23.10.1996, Сквирський РВ ГУ МВС України в Київській обл.0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р.. Кравець Ігор Борисович (паспорт: серія СК номер 350100 виданий 23.10.1996 р. Сквирський РВ ГУ МВС України в Київській обл.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник АТД ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
24.04.2018Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїСкогутовська Олена ГеоргіївнаСК, 517758, 18.03.1997, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнятоЗагальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р. Посадова особа Скогутовська Олена Георгіївна (паспорт: серія СК номер 517758 виданий 18.03.1997 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
24.04.2018ОбраноЧлен Ревізійної комісіїСкогутовська Олена ГеоргіївнаСК, 517758, 18.03.1997, МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р. Скогутовська Олена Георгіївна (паспорт: серія СК номер 517758 виданий 18.03.1997 р. МВ №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській обл.) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу:3 роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
24.04.2018Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїПлетяна Надія ДмитрівнаСК, 624733, 19.08.1997, БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 24.04.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р. Посадова особа Плетяна Надія Дмитрівна (паспорт: серія СК номер 624733 виданий 19.08.1997 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки.
24.04.2018ОбраноЧлен Ревізійної комісіїСич Катерина ВячеславівнаСК, 624733, 19.08.1997, БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 24.04.2018 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" від 24.04.2018 р. Сич Катерина Вячеславівна (паспорт: серія СК номер 624733 виданий 19.08.1997 р. БЦ МВ №2 МУГУ МВС в Київській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший касир ПАТ "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", економіст 1-ї категорії ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.